Name Title Email Phone
Madhumita Basu Teaching Assistant Professor BasuM@VCU.edu (804) 828-5603
David F. Bauer Professor, Emeritus DFBauer@VCU.edu
Edward L. Boone Associate Professor ELBoone@VCU.edu (804) 828-4637
J Paul Brooks Associate Professor JPBrooks@VCU.edu (804) 828-5853
Marie Chau Assistant Professor mchau@vcu.edu (804)-828-1942
Rebecca J. Durfee Teaching Assistant Professor RJDurfee@VCU.edu (804) 828-4411
David J. Edwards Associate Professor dedwards7@VCU.edu (804) 828-2936
Montserrat Fuentes Professor mfuentes@vcu.edu (804) 827-0857
Spencer Hays Assistant Professor SHays@VCU.edu (804) 828-7043
Lucy Hudson Department Administrator and Graduate Program Coordinator s2lrhuds@VCU.edu (804) 828-0001
Shuchi Jain Instructor JainSA@VCU.edu (804) 828-0528
Amy W. Kimbrough Instructor AWKimbrough@VCU.edu (804) 828-4631
Albert H. Lee Instructor LeeAH2@VCU.edu (804) 827-7468
QiQi Lu Associate Professor QLu2@VCU.edu (804) 828-1304
Cheng Ly Assistant Professor CLy@VCU.edu (804) 828-5842
D'Arcy P. Mays Associate Professor, Chairman DPMays@VCU.edu (804) 828-4623
James E. Mays Associate Professor JEMays@VCU.edu (804) 827-8211
Jason R. W. Merrick Professor JRMerric@VCU.edu (804) 828-5865
Yongjia Song Assistant Professor YSong3@VCU.edu (804) 828-1149
W. Scott Street, IV Teaching Associate Professor WSStreet@VCU.edu (804) 828-1303
Jenise L. Swall Associate Professor JSwall@VCU.edu (804) 828-4547
Qin Wang Associate Professor QWang3@VCU.edu (804) 828-1316
Qiong Zhang Assistant Professor qzhang4@VCU.edu (804) 828-5663